• Ticarete başlarken güzel niyet ve itikada sahip olunmalı.
  Kazanacağı malı ,dünyada kula muhtaç olmadan kulluğa vesile olsun diye kazanılmalı.
 • Dünya çarşısı kendisini, Ahiret çarşısından etmemeli.
  ”O erkekler ki Alış verişleri onları Allah’ı zikretmekten, namazlarını kılmaktan zekatlarını vermekten alıkoymaz.”(Nur suresi, 37)
 • Boş zamanlarda zikre devam etmeli.
  Çarşıda yapılabilecek zikirler:Namazlarımızda tesbihten önce ve sonra Dualardır. Sahabe-i Kiram’dan Abdullah ibn-i Ömer, Salim bin Abdullah, Muhammed bin Vasi (R. Anhüm) sırf bu duaları okumak için çarşıya çıkarlardı. (ihya,2/222)

 • Çok haris olmamalı.
  Hz. Fatih halkı imtihan için çıktığında bir bakkala uğrar. Bir batman yağ bir Batman bal ister. Bakkal yağı verir balı da komşusundan almasını tavsiye ve rica eder .Hz. Fatih sultan Mehmet sebebini sorar:”Efendim, bugün sattığım yağ ile evimin nafakasını kazandım. Ama komşum daha siftah bile etmedi”der
  . Hz. Fatih komşuya gider. Aynı şekilde bir batman yağ ve bal ister. Yağ getirilir, balı komşudan alıverin denilir. Bunun üzerine Hz. Fatih:”Ya Rab! Sana şükürler olsun. Fertleri birbirini bu kadar seven ve düşünen bir milletin yapamıyacağı iş kazanamayacağı dava yoktur”der.
 • Şüpheli şeylerden dahi şiddetle sakınmalı.
  Birgün Peygamber Efendimize süt ikram edildi .Peygamberimiz (s.a.v) bu sütü hemen içmedi Sordu araştırdı ve helal yolla kazanıldığını tespit edince içti ve şöyle buyurdu:”Ben nebilerin en şereflisiyim, temiz yemekle, salih amel işlemekle emrolundum”.(2/225 Teberani, İhyaü Ulumiddin)

 • Ölçüye ve tartıya son derece dikkat etmeli.
  “Cehennemde en korkunç azap derecesi, tartı ve ölçü de çalmayı adet edinenler içindir. Onlar kendileri vakit basa basa ölçerler, nasa ölçtükleri vakit eksiltirler. Bu haksızlığı yapanlar, büyük bir gün dirileceklerini zannetmezler mi? O günde bütün insanlar Rabbül-Alemin için kıyam ederler. Herkes Allah huzurunda muhakeme olur, haklı haksızdan hakkını alır.(Mutaffifin süresi 1-6
 1. Borcu geciktirmemeli.
 2. Sattığı şeylere dikkat etmeli.
 3. Malı satarken mübalağa ve yeminden sakınılmalıdır.
 4. Faizden şiddetle saAkınılmalıdır.