HADİSİ ŞERİF:

Allahü Teala şöyle buyurdu ;


” Ya Muhammed ; deki hiç bilenlerle bilmeyenler (Müsavi) denk olur mu” Zümer Suresi ayet 9


ilmin fazileti ;


Resulullah efendimiz (S.A.V) Hz ebubekir’e (r.a) her nereye gitsen ya Alim ya ilim talebesi yahut bunların haliyle hallenmek isteyenlerden veya bunları sevenlerden ol, bu 4 sınıf haricinde kalan 5 ci olma helak olursun buyurdular.


Resulullah efendi’mizin ilimle emretmesi alimin abide ibadet eden üstünlüğünden dir.


Nitekim diğer hadis-i şeriflerinde buyurdular ;


” Alimin ibadet ile meşgul olanı üstünlüğü,benim sizin en alt mertebede İkinize üstünlüğüm gibidir.


Muhakkak insanlara Hayri öğretene din ilimlerini öğrenene allahü Teala rahmet eder, melekler, göklerdeki ler ve yerdekiler, hatta deliğindeki Karıncalar,denizdeki balıklar dahi ona istiğfar ederler”.


” ilim talebi ( ilmihalini öğrenmek ) her Müslüman’a farzdır.


Muhakkak ki ilim talep edene bütün yaratılmışlar Hatta denizdeki balıklar dahi istiğfar ederler ”.


Meleklerin ve bütün mahlukatın; yaratılmışların istiğfar ve dua etmesine vesile olan rütbeden yüksek rütbe olamaz.


Fakih Ebu’l-leys Semerkandi (rh.) buyurdu;


Kim ezberlemeye gücü yetmese de bir alimin ilim Meclisine gidip otursa ona yedi güzi de hal İhsan edilir:


ilim talebesinin faziletine erer .


Eviden ilim öğrenmeye gitmek üzere çıkan kimsenin üzerine rahmet iner.


Attığı her adımı günahlarına kefaret olur.


Günahlarını Örter ve derecesini yükselmesine vesile olur .


İlim Meclisi’nde oturdukça zulum ve fesada düşmekten korunmuş olur.


ilim Meclisine İnen rahmetin bereketinden istifade eder.


Dinlediği müddetçe buna sevap yazılır.


Melekler onları kanatlarıyla kuşatır.