İlahii Ya Rabbel-alemiyn


İşte günahkar ellerimizi açarak boynumuzu bükerek senin huzur-u maneviyyene geldik bizleri boş çevirme Ya Rabbi..


Ya Rabbel-alemiyn


Bizim küçüklüğümüzden bu zamana kadar elimizden dilimizden ve sair uzuvlarımızdan sadır olan büyük küçük ne kadar günahımız varsa

esteiyzü billah “ ve inneke lealaa hulukin azıym” rutbesinin sahibi olan habib-i edibin hurmetine, yüce Kur’an-ı Aziymüşşanın hurmetine, sana secde eden alınlar hurmetine af ve mağfiret buyurup mağfiretine mazhar olan kullarının içine bizleride katıver Ya Rabbi.


Ya Rabbel-alemiyn


Okunan mevlid-i Şerif, Fatiha-i Şerife, ihlas-ı şerif ve aşr-ı şerif ve beraberinde okunan salat ve selamı tesbih ve tekbirleri dergah-ı izzetinde ahsen-i kabul ile makbul eyle Ya Rabbi .


İlahi!!


Hasıl olan sevabı evvela hulasa-i kainat nur-ul mevcudat, şefiiul usat fii yevmil Arasat, hakkında “ levlake levlake lema halektül eflak” ve şanında “vema erselnake illa rahmeten lil alemiyn” buyurulan,

dertlerimizin dermanı, gönüllerimizin sultanı, kalblerimizin sürur kaynağı, başlarımızın tacı,

iki cihan serveri Hazret-i Muhammed Mustafa (sav) Efendimizin mübarek ruhlarının makamına hediye eyledik sen vasıl eyle Ya Rabbi.


Ya Rabbel-alemiyn


Bu merasime uzaktan ve yakından teşrif eden şu aziz cemaat-i müslimiynin geçmişlerine göç edenlerinin de ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle Ya Rabbi.


Taa mağribten meşrika kadar nesilleri kesilmiş, isimleri unutulmuş, şu mübarek merasimlerde gün ve gecelerde birer fatiha-i şerife okuyacak yokmudur diye

garip garip bekleşen bekleyipte ağlayan mübarek ve aziz mevtalarımızın da ruhlarına hediye eyledik kabul eyle Ya Rabbi.


Ya Rabbel-alemiyn


Sahife-i ubudiyetimiz, defter-i e’malimiz günahlarımız ile lekedar olmuş, zat-ı ecell-i a’lana kaldıracak el, samadaniyyet-i rabbaniyyene niyaz edecek gönül, rahmet-i ilahiyyeni zikr edecek dil kalmamış,

işte senin settar, rahman ve rahim olan sıfatlarına sığınarak dergah-ı ülûhiyyetinden medet ümid ederek bizlere lütfunla muamele eyle


Ya Rabbel-alemiyn


Minarelerimizden ezanlarımızı dindirme, göklerimizden bayrağımızı indirme.


Ya Rabbi,
Bitti yolculuğun işte son durak,
Götürürler seni omuz üstünde,
Ne idin ne oldun kalk haline bak,
Bir kefenden başka ne var üstünde,


Bu hal ile hallendiğimiz zaman cümlemize îman’ı kamil, Kur’an’ı hamil ve duası makbul olan kullarından eyle Ya Rabbi
Ellerimiz ellerimizle ayaklarımız ayaklarımızla el-firak el-firak diye bağrıştıkları günde konuşan dillerimiz tutulmadan gören gözlerimiz görmez olmadan ol kelime-i münciye-i mübareke ki buyrun “ eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasülühü” diyerek çene kapamayı cümlemize nasip eyle Ya Rabbi.