Ya Rabbi!!


Dualarımızı İki cihan serveri alemleryin güneşi Muhammed Mustafa ( sav) hurmetine mübarek aylarda tecelli eden esrarın hurmetine lebbeyk allahümme lebbeyk diyen hacıların hurmetine ezan-ı Muhammediler hurmetine kabe-i muazzamada zemzem kuyusunun önünde dua edenlerin dualarına ilhak eyle. Biz acizlerin şimdiye kadar olan şu andaki ve istikbaldeki dualarımızı kabul eyle.


Ya Rabbi!!


Şu kirli lisanlarımızla huzurunuza çıkmaya hakkımız yok ama sen ayeti kerimende dilencileri boş çevirmeyin buyuruyorsun bu ayetine dayanarak huzuruna geldik bu dilencileri boş çevirme ya rabbi.


Ya rabbi!!


Ümmet-i muhammedin hüsnü niyetle olan dualarını kabul eyle. Dertlere deva hastalara şifa ver kalplerine nuru ilahini nakşeyle ya rabbi. Hidayette olmayanları hidayete hidayette olanların hidayetine ziyadelik eyleyip sıratı müstekiymde daim eyle.


Ya Rabbi!!


Akraba-i taallukatımızın doslarımızn kardeşlerimizin dünya ve ahiret sıkıntılarından cehennem ve kabir azabından şeytanın şerrinden nefsimizin hilesinden kurtar ya rabbi.


Ya Rabbi!!


Bol rızıklar hayırlı uzun ömürler hakiki iman sağlık sıhhat verip son nefeste dahil olmak üzere imanla şehit olarak gidip cemalini müşahade etmeyi nasip eyle bize dünya ve ahirette gerek küçük gerek büyük muvaffakiyetler verki o muvaffakiyetlerle senin rıza-i şerifin mübalağasıyla peygamber efendimizin şefaatine mahzar olma nimeti fazlasıyla olsun ya rabbi.


Ya Rabbi!!


Yarın bizde vefat ettiğimizde meleklerine hitaben ey meleklerim allahın yolunda peygamberin uğrunda nelerini feda eden kullarım geliyor dediğin kullarından eyle.


Ya Rabbi!!


Bizi sabredemeyeceğimiz şeylerle imtihan etme niyetlerimizi sahih amellerimizi Salih ahlakımızı kerem eyle.


Ya Rabbi!!


Biz yalvarmasını dua etmesini tevbe etmesini şükretmesini bilmeyiz ya rabbi senin sevgili kulların nasıl yalvarmış dua etmiş dertleri olunca nasıl iltica etmişlerse bizimkileride öyle kabul eyle ya rabbi.

Ancak her nekadar size hakkıyla yalvarıp dua edemesekte siz hadis-i kudsinizde huzuruma el açıp gelen kulumun duasını reddetmekten haya ederim buyuruyorsunuz buz dua ederken huzurunuza çıkamıyoruz. Ama sizin rahman rahim olan sıfatınıza dayanarak yalvarıyoruz kabul eyle ya rabbi.