Duamın ibtidasında evvela üzerimize farz olan ulvi ve kudsi selamımı şu aciz bedenim, günahkar ellerim ve garip halim ile sana arzederim.


Ya RasülAllah!


Her gülün bir bülbülü,her bülbülünde bir gönlü vardır. Benim gönlümde sizin isminiz yazılıdır.

Acaba sizin gönlünüzde şu aciz ve garibe yer varmıdır? Kalp kırık gönül mahzun şu yaralı sizin şefaatinizi bekliyor.


Rasülüm!

Kapına geldim. Sanki bütün hakikatlerin bahçesinde bulunan çeşitli gül, gülistan ve meyve ağaçlarısın.

Ben ise gayet sağlam olan bir hisar kapısından içeriye girdim.

Eğer lütuf ve ihsan buyurursan kapına geldim. Beni kabul edermisin rasülüm.

Teselli edermisin şu hiüzün ile yoğrulmuş olan yaralı yüreğimi inci tanesi gibi yaşlar akıtsam ağlama evladım dermisin, dokunurmusun gözyaşlarımı ellerinde, kalbim kırık gönlüm mahsun akan gözyaşlarım kana intikal ediyor.

Seni arıyor gözlerim seni istiyor garip gönlüm. Gözlerimi kapattığımda gördüğüm o muhteşem hayali yaşadığım o huzuru her anımda, her safhamda yaşamak istiyorum.

Size karşı olan muhabbetim her geçen gün körükleniyor yanıyor yanıyor. Sizsiz yalnızım rasülüm.


Çeşitli gül ve gülistan olan bahçenin nede ağaçların meyvesini sonu var.

O hisar okadar sağlam ki bir kimse kuş olsa oraya giremez girmesi imkansız ancak kapısından girebilir.

Ben ise bütün ruhaniyetimi size teslim etmiş bütün gücümü o kapıdan girmek için sarfetmiş aciz :


Lütfedin rasülüm şu aciz o kapının kapıcısı olsun.


Dileyin rasülüm şu aciz o kapının bahçıvanı olsun.


Yeter ki siz isteyin şu aciz sizin yolunuzda kurban olsun.


Sizsiz kimsesizim, sizsiz yalnızların yalnızıyım.

Ben ki size aşıkların aşığıyım. Size aşığım ya rasülellah.

Vücudumda bulunan hücreler sizin isminizi duyduğu zaman harekete başlar. Sizinle beraber atar.

Her ne zamanki o hareket-i maneviye durdu bilinki ben madden ölmüşümdür.

Size tabi olmakla size mahbubiyetimle acaba 18 bin alemin rabbi olan hazret-i allah’a hakiki bir kul olabildimmi dersiniz?

O mertebeye ulaşabilir o mertebeye vasıl olabilirmiyim dersiniz?
Ben şu acziyetimle zahiren ve batınen bütün gücümle hayrul-beşer olan size tabi olmaya gayret ediyorum. Çaba gösteriyorum.

Vuslat yolu da bu değimli ya rasülellah. Sana hakiki ümmet yolu da bu değil mi.


Ey başımın tacı gönlümün sultanı ya rasülAllah.

Siz ki bizlere ve 18 bin aleme bütün celaliniz ve cemaliniz ile örnek olarak gönderildiniz.

Lisanlar bile anlatamaz bir başkadır yeriniz. Şefaatinizden bir zerre verseniz ömür boyu mesrur olur kalplerimiz.

Siz ki zirvelerde en yücelerdesiniz.

Bizlere ise madden ve manen dua ve iltica ediniz..