En kısa yol bilinen yoldur. Napoleon


Küçük darbeler küçük ağaçları devirebilir. B.franklin


Aynı lisanı konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler. Mevlana


Tomurcuk derdinde olmayan ağaç, odundur-necip fazıl kısakürek


Açılmamış kanatların büyüklüğü bilinmez-andre gide


diğer mumu tutuşturmakla Bir mum ışığından bir şey kaybetmez-mevlana


Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar-goethe


Önce kendi yanlışlarınızdan söz ediniz-dale carnegie


Gemilerin çoğu insanın hatası sebebi ile batmıştır, deniz yüzünden değil-özdemir asaf


Kusur bulmak işe yarar; ama teşvik etmek daha fazlasını yapar-goethe


Kadının eğitiminden mahrum edilmiş toplumların erkeğin eğitiminden de söz edilemez


Eğitimdir ki ferdi öz varlığında topluluk bütünü anlamaya yeterli kılar-karl jarspers


Eğitim çocukça fiziki, entelektüel, ahlaki hallerin uyandırılması, geliştirilmesi faaliyetleridir-durkheim


Eğitim bir cemiyette yetişmiş neslin henüz yeni yetişmeye başlayan nesle fikirlerini ve hislerini vermesidir-ziya gökalp


Eğitim her neslin kendisinden sonra gelecek olanlara, o güne kadar ulaşılmış merhalesini korumak ve yükseltmek niteliğini kazandırmak amacıyla verdiği kültürdür-lester smith


Eğitim kuşaktan kuşağa, toplumdan topluma, bireyden bireye sosyal yönden geçen davranışın öğrenilmiş şekillerinden ibaret olan kültürün nakli sürecidir-prof. Neft


Eğitim ruhu ve karakteri yapıyor, ferde ve millete bütün değerleri kazandırıyor- ziya ülken


Öğretimsiz bir eğitim tasarlanamadığı gibi, eğitmeyen bir öğretim de kabul edilemez-kanad


Eğitim alan insanın bozulmaması yetmez, daha da iyi olması tarafından değiştirmesi gerekir-montaigne


Eğitim görmüş halkı bir yöne sevk etmek kolay, sürüklemek güçtür; idare etmek kolay, köleleştirmek imkânsızdır-lord brougham


Eğitim ağır çalışan bir çarktır. Beş senede, on senede sonucunu alırsınız- M. Esat coşan


Eğitimin üç unsuru şunlardır: tabiat, eşya, insan-eflatun


Eğitimin esasları şunlardır: hürriyet, mecburiyet, aşmalılık, denklilik, karışmazlık- eflatun


Konuş ki, seni görebilsinler.


Dil, aklın ayak izidir.


İyi veya kötü meslek yoktur. Meslekte iyi olmak vardır.


Gürültü; anlamı olmayan veya anlamsız hale dönüşen sesler bütünüdür.


Zenginlik, torbadaki gübre gibidir. Yalnızca saçıldığı zaman yararlı olur.


Akan suda tortu olmaz.


Bir tuğla ile duvar yapılmaz.


Okumasını biliyorsan, her insanın bir kitap olduğunu görürsün.


Meyvesi çamura düşüyor diye ağaca kızılmaz.


Yolunu bildikten sonra, önün çöl olsa ne çıkar.


Taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir.


Su ateşe galip gelir, ancak su bir kaba girerse ateş onu kaynatır, yok eder.


Tilki kümesi iyi biliyor diye bekçi yapılmaz.


Alkış isteyen, ıslığa da katlanır.


Denizin kenarında durarak veya suya bakarak denizi aşamazsınız.


Bıçaklar kendi saplarını kesmezler.


Keskin sirke küpüne zarar verir.


Öfkeyle kalkan, zararla oturur.


Sevgiyi öğretmeden, sevmeyi öğretemezsiniz.


Taşınan bilgiye ulaşmak önemli değil, taşınan bilgiyi değerlendirmek dâhilerin işidir.


Düşünce eğitimi vermeden okumayı sevdiremezsiniz.


Okumayı sevmek, yaşamdaki can sıkıcı saatleri yaşamdaki en güzel

saatlerle değiştirmek demektir.-montesquıeu


Acı, güzelliği kemirir.-wıllıam shakespeare


Tüm büyük işler, küçük başlangıçlarla olur.-çiçero


Örnek her zaman kuraldan daha yararlıdır.-samuel johnson


vakit bizlerin sahip olabildiği en az şeylerden biridir.-ernest hemıngway


Rüzgâr ve dalgalar her zaman en yetenekli denizciden yanadır.-edward gıbbon


Görev inanç olmadan yapılamaz.-benjamın dısraelı


Dünyada 2 trajedi vardır: birincisi istediğimiz şeyi elde edememek, ikincisi elde etmek.-oscar wılde


Hiçbir zaman geçmişi ele alarak geleceği planlayamazsın.-edmund burke


Sevecenlikten daha büyük bir bilgelik bulabilir misiniz? Jean jack rousseau


Her ayrılış, ölümden önce alınan bir tat gibidir, tekrar bir araya geliş de yeniden dünyaya gelişin önceden alınan bir tadı gibidir.-arthur schopenhauer


Düşüncenin gücü, zekânın gizidir.-g. Byron


Uyanan bir düşünce, kolay kolay uyuyamaz.-t. Carlyle


Yaşamınızdan memnun değilseniz, düşüncelerinizi değiştiriniz.-marcus aurelıus


Çalışmak yaşam, düşünmek ışıktır.-vıctor hugo


Tek akıl gerçektir.-goethe


Hiçbir insan başlı başına bir bütün değildir, onu bütünleyen

dostlarıdır.-harey emerson


Eğitimin en önemli amacı kişiyi soru soracak hale getirmektir.


Soru soran insanlar yetiştirmeyen okullar hiçbir zaman ‘okul’ vasfını hak etmemişlerdir.


Öğretmenler odası, öğrencilerin idam fermanlarının yazıldığı yerler olmamalıdır.


Dünya, kaptanın denizde karşılaştığı fırtınalarla değil, gemiyi limana getirip getirmediği ile ilgilenir.


Ne kadar bildiğimiz değil, ne kadar öğrettiğimiz önemlidir.


Ne kadar çok konuşursak konuşalım, konuştuğumuz ancak anlaşılanlar kadardır.


Anlamak istemeyene hiçbir güç anlatamaz.


Kaybetmeyi, ahlaksızca bir kazanca tercih et.


Onurunu kaybetmektense servetini kaybetmeyi tercih eder misin?


Gülmesini bilmeyen dükkân açmasın


Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz.