• Öğrencinin yansıttığı kişiliği kabul edin: öğrencilerin hatalı yönleri olabilir. Bu hatalarına veya hatta öğrencinin kendisine sabretmek bile zor gelebilir. Ancak insanlar kendilerini kabul eden insanların eleştirilerini dinler ve onlara özel önem verir. Eğer öğrencilerinize yönelik eleştirileriniz varsa bunları kabul ettirmenin ve onu düzeltmenin tek yolu öğrencinizin olumlu özelliklerini fark etmeniz ve bu özelliklerini vurgulayarak ona yaklaşmanızdır.

  • Öğrencinize seçme hakkı verin: ne kadar geçerli olursa olsun insanlar sadece kendilerine gösterilen doğruları uygulamaktan rahatsız olur. Bazı zamanlar insanların kendi yanlışlarını yapmaları ve sonuçlarını yaşamaları eğitici olur. Bu sebeple “bir tek doğru var, o da benim söylediğimdir.” izlenimi vermeyin. Göreceksiniz sizin söylediklerinize daha çok önem verecektir.

  • Öğrencinizi asla utandırmayı; şurası bir gerçek ki suçu ne olursa olsun topluluk içinde utandırdığınız ve teşhir ettiğiniz bir öğrencinizle aranızdaki köprüler artık yıkılmıştır. Çünkü insanlar utandırılmaktan nefret ederler. Olayı unutup nefret kişiye döner.

  • Talebeniz öğrenciniz iltifat ve onay bekler insanlara ulaşmanın yolu onların olumlu özelliklerini fark etmek ve bu konuda olumlu geri-bildirimde bulunmaktır. Bunu yaparsanız dersinizi de tenkitlerinizi de daha dikkatli dinler.

  • Unutmayın ki, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin esas görevi hataları yakalamak değil, doğruları yakalamaktır. Çünkü insanların davranışlarını değiştirmek,olumlu ve istenen yönde davranışların, yapılan olumlu geri-bildirimle pekişmesiyle mümkündür.
  • Öğrencinize size ve arkadaşlarına yardım etmek fırsatı verin: çünkü kendisine ihtiyaç duyulduğunu bilmek herkesi mutlu eder. İnsanlar güçlerini gösterebilmek ve kendilerini kanıtlayabilmek için çevrelerine bir şeyler verebilmek konusunda büyük istek duyarlar. Onlara, size ve arkadaşlarına yardımcı olabilecekleri fırsatlar verin ve bunlardan yararlanın.

  • Öğrencilerinizi iyi dinleyin: bu kural öğrencinizin ne söyleyeceğini harfi harfine bildiğiniz durumlar için de geçerlidir. Bütün insanlar söyleyeceklerinin önemli ve kendilerine özgü olduğuna inanırlar. “ben bunu biliyorum” “siz giderken ben dönüyordum” havası insanlar arasına mesafe koyar ve yakınlaşmayı önler. Bu sebeple öğrencinizin söylemek istediklerini dinleyin ve hatta ona kendi söylediklerini tekrar edin.